Programy profilaktyczne

Naszym pacjentom proponujemy udział w szeregu bezpłatnych programach profilaktycznych.

Profilaktyka jest ważna

Profilaktyka umożliwia wykrycie chorób we wczesnym stadium co przekłada się na lepsze rokowania, poprawę jakości oraz wydłużenie życia. Dlatego Naszym pacjentom proponujemy udział w szeregu bezpłatnych programach profilaktycznych.

Lista aktualnych naszych działań znajduje się w zakładce Aktualności.

Badania kliniczne

Wave

Badania kliniczne są to programy badań nad terapiami oraz nowymi lekami prowadzone z udziałem pacjentów. Celem ich jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków. Badania kliniczne dają często możliwość dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia, które wcześniej zostały już przebadane na mniejszej grupie chorych z pozytywnym skutkiem. Metody te są często niedostępne w innych miejscach kraju.

WIĘCEJ

Poradnia badań neurofizjologicznych

Wave

Zajmujemy się diagnostyką chorób nerwowo- mięśniowych w tym polineuropatii, miopatii, miastenii, pourazowych uszkodzeń nerwów, zaburzeń splotów, zespołów uciskowych, tężyczki. W ramach poradni wykonywane są badania ENG, EMG, EEG, próba tężyczkowa, próba miasteniczna, TMS.

WIĘCEJ

Centrum choroby Parkinsona

Wave

Centrum zapewnia kompleksową opiekę oraz prowadzenie leczenia pacjentów z chorobą Parkinsona, jednocześnie zapewniając dostęp do najnowocześniejszych terapii oraz leków (m.in. TMS, akupunktura, kinezyterapia, presybatasis, badania kliniczne).

WIĘCEJ