Pracownia badań neurofizjologicznych

Dokładna diagnostyka jest podstawą właściwego leczenia.

Pracownia badań neurofizjologicznych

Zajmujemy się diagnostyką chorób nerwowo- mięśniowych w tym polineuropatii, miopatii, miastenii, pourazowych uszkodzeń nerwów, zaburzeń splotów, zespołów uciskowych, tężyczki.

Wykonujemy badania  przewodnictwa nerwowego (ENG), przewodnictwa nerwowo- mięśniowego, badania jakościowe i ilościowe mięśni (EMG).

W ramach pracowni wykonujemy również badania encefalograficzne (EEG) wykorzystywane w diagnostyce padaczki, zawrotów głowy czy omdleń.

Do badań wykorzystujemy nowoczesny aparat do badan elektrofizjologicznych Keypoint oraz Elmiko.

Informacje dla pacjenta

Badanie ENG

Badanie EEG

Badanie EMG

Badanie TMS

Badania kliniczne

Wave

Badania kliniczne są to programy badań nad terapiami oraz nowymi lekami prowadzone z udziałem pacjentów. Celem ich jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków. Badania kliniczne dają często możliwość dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia, które wcześniej zostały już przebadane na mniejszej grupie chorych z pozytywnym skutkiem. Metody te są często niedostępne w innych miejscach kraju.

WIĘCEJ

Centrum choroby Parkinsona

Wave

Centrum zapewnia kompleksową opiekę oraz prowadzenie leczenia pacjentów z chorobą Parkinsona, jednocześnie zapewniając dostęp do najnowocześniejszych terapii oraz leków (m.in. TMS, akupunktura, kinezyterapia, presybatasis, badania kliniczne).

WIĘCEJ

Programy profilaktyczne

Wave

Profilaktyka umożliwia wykrycie chorób we wczesnym stadium co przekłada się na lepsze rokowania, poprawę jakości oraz wydłużenie życia. Dlatego Naszym pacjentom proponujemy udział w szeregu bezpłatnych programach profilaktycznych.

WIĘCEJ