Dotacja z Unii Europejskiej

Dotacja z Unii Europejskiej

Firma Prywatna Praktyka Lekarska Paweł Lisewski zrealizowała projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w firmie Prywatna Praktyka Lekarska Paweł Lisewski poprzez zakup niezbędnej infrastruktury B+R wraz z pracami adaptacyjnymi celem utworzenia ośrodka badań klinicznych”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie ośrodka badań klinicznych, w którym prowadzone będą przede wszystkim badania kliniczne z udziałem pacjentów mające na celu potwierdzenia działania nowych, jeszcze niezarejestrowanych substancji mających stać się lekami na choroby nieuleczalne, postępujące lub cywilizacyjne (faza II i III badań klinicznych).

Drugą funkcją ośrodka ma być przeprowadzanie badań naukowych, zwłaszcza w chorobie Parkinsona (badające m.in. elementy układu fibrynolizy skorelowane z częstością występowania udarów mózgu, oceny ryzyka zakrzepowo-zatorowego oraz poszukiwanie jego wczesnych markerów w chorobie Parkinsona).

Planujemy również stworzyć odrębne programy ćwiczeń dla pacjentów z chorobą Parkinsona dostosowane do stopnia zaawansowania choroby, w celu aktywizacji pacjentów, wspomagania leczenia farmakologicznego oraz zahamowania choroby w aktualnym stadium.

W ośrodku powstanie także gabinet akupunktury służący celom naukowym poprzez poszukiwanie odpowiedzi na działanie akupunktury w poszczególnych jednostkach chorobowych. Badania w tym kierunku mają na celu zgłębienie sposobu oddziaływania na organizm oraz poszczególne układy zabiegów akupunktury oraz stworzenie wytycznych jej stosowania w odpowiedniej jednostce chorobowej. Będziemy dążyć aby stała się ona jedną z metod wspomagających proces leczniczy a nie była jedynie ostatnią alternatywą, kiedy choroba jest w takim stadium zaawansowania, że medycyna klasyczna przestaje być pomocna.

W wyniku realizacji projektu oraz prowadzonych badań w okresie realizacji projektu i jego trwałości Wnioskodawca wprowadzi do swojej oferty:

  1. usługę prowadzenia badań nad opracowaniem nowego leku w terapii farmakologicznej określonej jednostki chorobowej.
  2. produkt w postaci programu ćwiczeń dla pacjentów z chorobą Parkinsona, które pacjent będzie mógł wykonywać samodzielnie w domu wraz z najnowszymi metodami rehabilitacji.
  3. produkt w postaci opracowania schematu typowania grup ryzyka incydentów zakrzepowo-zatorowych w chorobie Parkinsona, znalezienia ich wczesnych markerów oraz opracowania podstaw profilaktyki zatorowo-zakrzepowej w chorobie Parkinsona.

Wartość projektu: 1 269 930,05 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 698 461,52 PLN