Centrum choroby Parkinsona

Nasi lekarze oraz fizjoterapeuci są specjalistami w dziedzinie choroby Parkinsona – wcześniej współtworzyli Centrum Parkinsonowskie w Bydgoszczy.

Nasze możliwości pomocy

Centrum zapewnia kompleksową opiekę oraz prowadzenie leczenia pacjentów z chorobą Parkinsona, jednocześnie zapewniając dostęp do najnowocześniejszych terapii oraz leków (m.in. TMS, akupunktura, kinezyterapia, presybatasis, badania kliniczne).

Nasi lekarze oraz fizjoterapeuci są specjalistami w dziedzinie choroby Parkinsona od wielu lat, którzy wcześniej współtworzyli Centrum Parkinsonowskie w Bydgoszczy.

Charakterystyka choroby

Choroba ta charakteryzuje się zanikiem komórek nerwowych produkujących neuroprzekaźnik dopaminę. Spadek poziomu dopaminy warunkuje zaburzenia przekaźnictwa nerwowego w różnych okolicach mózgu, co przyczynia się do występowania objawów.

Objawy

Objawy choroby rozpoczynają się najczęściej od jednej strony ciała lub kończyny, a następnie obejmują drugą stronę ciała. Należą do nich m.in.:

  • spowolnienie ruchowe – wykonywanie ruchów odbywa się wolniej, z mniejszą amplitudą, powodując zmniejszenie mimiki twarzy, zmianę charakteru pisma, spowolnienie mowy,

  • sztywność mięśni – występująca w ciągu całej doby z okresowymi nasileniami, utrudniająca rozpoczęcie wykonywania ruchów,

  • drżenie spoczynkowe –  drżenie dłoni, stóp pojawiające się w spoczynku, znikające przy wykonywaniu ruchów. Może mieć charakter np. kręcenia pigułek w kończynach górnych,

  • zaburzenia postawy ciała prowadzące do pochylenia sylwetki z przeniesieniem ciężaru ciała do przodku, co może powodować trudności z zatrzymaniem się i upadki,

Charakterystyka choroby

Badania kliniczne

Wave

Badania kliniczne są to programy badań nad terapiami oraz nowymi lekami prowadzone z udziałem pacjentów. Celem ich jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków. Badania kliniczne dają często możliwość dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia, które wcześniej zostały już przebadane na mniejszej grupie chorych z pozytywnym skutkiem. Metody te są często niedostępne w innych miejscach kraju.

WIĘCEJ

Poradnia badań neurofizjologicznych

Wave

Zajmujemy się diagnostyką chorób nerwowo- mięśniowych w tym polineuropatii, miopatii, miastenii, pourazowych uszkodzeń nerwów, zaburzeń splotów, zespołów uciskowych, tężyczki. W ramach poradni wykonywane są badania ENG, EMG, EEG, próba tężyczkowa, próba miasteniczna, TMS.

WIĘCEJ

Programy profilaktyczne

Wave

Profilaktyka umożliwia wykrycie chorób we wczesnym stadium co przekłada się na lepsze rokowania, poprawę jakości oraz wydłużenie życia. Dlatego Naszym pacjentom proponujemy udział w szeregu bezpłatnych programach profilaktycznych.

WIĘCEJ