Badania kliniczne

Postęp to… dodatek nowości do posiadanej wiedzy.

Co to są badania kliniczne?

Aktualnie prowadzone w ośrodku badania kliniczne znajdują się w zakładce Aktualności. Badania kliniczne są to programy badań nad terapiami oraz nowymi lekami prowadzone z udziałem pacjentów. Celem ich jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków. Badania kliniczne prowadzi się zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjenta – uczestnika badania.

Dlaczego badania kliniczne są ważne?

Postęp w medycynie następuje tylko dzięki licznym toczącym się badaniom klinicznym i naukowym. Badania te przyczyniły się, iż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat opracowano nowe metody diagnostyki, terapii i leczenia. Dzięki temu dziś potrafimy diagnozować, leczyć lub zahamować postęp chorób dotychczas uznawanych za nieuleczalne lub śmiertelne.

Korzyści dla pacjenta

  • bezpłatna diagnostyka, badania i leczenie poszczególnych jednostek chorobowych,

  • dostęp do najnowszych terapii i produktów leczniczych,

  • dostęp do szerokiej kadry specjalistów.

Badanie kliniczne

Prawa pacjenta w badaniach klinicznych

Udział pacjenta w badaniu klinicznym jest bezpłatny. Wszelkie koszty leczenia (koszt badanych leków, specjalistycznych badań oraz opieki lekarskiej) są pokrywane przez prowadzących badanie.

  • Pacjent ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu. Jeżeli są one niezrozumiałe ma prawo uzyskania dalszych wyjaśnień od lekarza i personelu współpracującego z badaczem,

  • konieczna jest dobrowolna zgoda pacjenta na udział w badaniu. Pacjent ma prawo do odmowy udziału,

  • pacjent ma prawo do wycofania się w każdym momencie z badania bez ponoszenia konsekwencji,

  • pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia w każdym momencie trwania badania,

  • pacjent ma prawo do ochrony swoich danych osobowych,

  • pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych dotyczących testowanego leku, które mogą mieć wpływ na jego dalszą decyzję w badaniu.

Centrum choroby Parkinsona

Wave

Centrum zapewnia kompleksową opiekę oraz prowadzenie leczenia pacjentów z chorobą Parkinsona, jednocześnie zapewniając dostęp do najnowocześniejszych terapii oraz leków (m.in. TMS, akupunktura, kinezyterapia, presybatasis, badania kliniczne).

WIĘCEJ

Poradnia badań neurofizjologicznych

Wave

Zajmujemy się diagnostyką chorób nerwowo- mięśniowych w tym polineuropatii, miopatii, miastenii, pourazowych uszkodzeń nerwów, zaburzeń splotów, zespołów uciskowych, tężyczki. W ramach poradni wykonywane są badania ENG, EMG, EEG, próba tężyczkowa, próba miasteniczna, TMS.

WIĘCEJ

Programy profilaktyczne

Wave

Profilaktyka umożliwia wykrycie chorób we wczesnym stadium co przekłada się na lepsze rokowania, poprawę jakości oraz wydłużenie życia. Dlatego Naszym pacjentom proponujemy udział w szeregu bezpłatnych programach profilaktycznych.

WIĘCEJ