Projekty Unijne – Fundusze Europejskie Program Regionalny

Główny Badacz: lek. med. Paweł Lisewski, specjalista neurolog

Centrum Medyczne Neuromed Paweł Lisewski realizuje projekt pn. „Zakup
niezbędnej infrastruktury B+R oraz prowadzenie prac B+R nad opracowaniem
innowacyjnej terapii integracji psychosensorycznej u pacjentów z chorobami
neurozwyrodnieniowymi w Centrum Medycznym Neuromed Paweł Lisewski”,
współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz prowadzenie prac
B+R nad stworzeniem nowoczesnej terapii integracji sensorycznej u pacjentów z
Chorobą Parkinsona; opracowanie metody terapii zaburzeń pamięci u pacjentów z
chorobami neurozwyrodnieniowymi oraz opracowanie taniej, nieinwazyjnej i szybkiej
metody wykrywania wczesnego stadium choroby Alzheimera.